top of page
IMG-20190404-WA0025.jpg
  • Instagram
  • Icono social LinkedIn
gmail.png

RePLANTegem la ciutat som un equip de professionals de l’urbanisme i la biologia que analitzem, co-dissenyem (amb la ciutadania) i executem millores a les ciutats des de la doble visió, urbanísitca i biològica.

 

És a dir, posem èmfasi en millorar la salut de la ciutadania a través de promoure canvis en la mobilitat per fer-la més inclusiva i disminuir la contaminació atmosfèrica, afavorir la biodiversitat urbana i lluitar contra l’emergència climàtica. Seguint el concepte d’Smart Cities, l’equip està composat per professionals d’àrees diverses com la biologia de la conservació, fauna i flora, l’urbanisme, la participació, l’educació ambiental, la docència, la recerca, la comunicació o la gestió econòmica.

La contaminació de l'aire és un dels riscos ambientals més freqüents que afecta el 100% de la població, des del desenvolupament intrauterí fins la mort. Per exemple, a Barcelona hi ha 600 morts a l’any per contaminació. La peatonalització, la reordenació de la mobilitat o l’augment dels espais verds de qualitat a la ciutat contribueixen a disminuir la contaminació de l’aire i a millorar la salut de la ciutadania, a tenir menys estrès, millor salut mental i menys risc de patir malalties cardiovasculars, síndrome metabòlica i mort prematura, entre d’altres. A més, criatures que creixen en espais més verds tendeixen a tenir millor funció cognitiva, com per exemple una millor memòria de treball i una menor falta d'atenció.

La meitat de la població mundial viu en ciutats, on sol haver-hi pocs espais verds i una elevada contaminació de l’aire. A més, la urbanització tradicional de les ciutats contribueix a potenciar el canvi climàtic i afavoreix la pèrdua de biodiversitat global. El canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat afecten negativament els ecosistemes i, per tant, la salut de les persones, ja que s’encarreguen de proporcionar aire net, aliments, aigua dolça, medicaments, recursos renovables… A més, aquest deteriorament augmenta notablement el risc d’aparició de malalties infeccioses transmissibles a l’ésser humà com el coronavirus o el VIH.

La Generalitat va declarar la situació d'emergència climàtica a Catalunya al 2019. Si fem cas al diccionari, una emergència és "una situació de perill o desastre que requereix una actuació immediata". No hi ha temps a perdre! Per aquest motiu hem creat el projecte rePLANTegem la ciutat, per a contribuir a frenar la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic. El nostre propòsit és aconseguir ciutats més saludables, sostenibles i agradables per a totes les persones. Això passa per millorar la qualitat dels espais públics a través de canvis com ara la mobilitat i millorar la qualitat dels espais verds a través d’espais més naturalitzats i amb fauna i flora pròpies de la zona. Així posem el nostre granet de sorra per a fer front a l’emergència climàtica.

1. DIAGNOSI

Realització d’una diagnosi de la qualitat del verd urbà i de la vida quotidiana (amb persones expertes i/o amb ciutadania [ciència ciutadana]).

 

Per conèixer la qualitat del verd urbà analitzem els espais que actuen com a petits refugis de natura (com les places i els parcs). Aquests espais reprodueixen diversos hàbitats a petita escala i doten la ciutat de biodiversitat (espècies vegetals i animals principalment), ja que sovint hi troben aliment i refugi.

 

Per conèixer la vida quotidiana analitzem on es situen i com son el conjunt d’activitats i tasques (productives, reproductives, comunitàries...) que les persones realitzen durant el seu dia a dia per tal de complir amb les seves necessitats diàries així com espais públics que permeten a les persones i altres espècies anar d’un punt a un l’altre de la ciutat.

PER QUÈ?

2. CO-DISSENY

Co-disseny a partir de la diagnosi

 

Organitzem cicles de xerrades i tallers participatius explicant els conceptes principals de l’urbanisme verd, els objectius als que es pretén arribar amb el projecte i les diferents formes en que es poden combatre les problemàtiques detectades així com els resultats de la diagnosi. Aquestes xerrades es fan en diferents centres educatius, centres cívics i casals de la ciutat, intentant que arribin a la màxima població possible.

 

Amb això es pretén generar un debat crític sobre com millorar la ciutat, des del punt de vista de combatre la contaminació i millorar la salut pública, promoure mobilitat activa, zones verdes, els connectors biològics i la biodiversitat en general.

 

A continuació, s’expliquen possibles actuacions adaptades als punts més febles detectats en la diagnosi. Aquestes actuacions poden ser des de col·locar caixes niu per ocells, ratpenats o hotels d’insectes, fins a plantades d’arbres, de plantes aromàtiques, col·locació de jardineres o de jardins verticals, cobertes verdes, piscines naturals, peatonalització de carrers, increment de carrils bici substituir places de pàrquing per espais verds… Es debaten les diferents possibilitats i es fa un recull de les actuacions proposades per la ciutadania. El recull final de les actuacions s’acaba d’ajustar en funció del pressupost disponible per a la realització d’aquestes.Tot es recull en format de memòria/document.

3. ACCIONS - TRANSFORMACIÓ

A3_EspaisVerds_u16k.jpg
IMG-20190524-WA0046.jpg
IMG-20190524-WA0030.jpg

Transformació de la ciutat mitjançant la implementació de les actuacions triades allà on s’hagi decidit col·lectivament, així la ciutadania veu les avantatges d’aquest tipus d’actuacions. Es fa difusió tant del projecte, del procés com de la transformació final

IMG-20190619-WA0007.jpg

EXPERIÈNCIES AMB EL REPLANTEGEM

bottom of page