top of page
TALLER DE SECUNDÀRIA

TRANSFORMEM LA CIUTAT

 

L’objectiu bàsic del taller és motivar la participació activa dels estudiants en les transformacions de l'espai urbà que habiten

Les ciutats i pobles estan en constant situació de canvi, ajustant-se a les noves necessitats, implantant noves solucions, adaptant-se als canvis socials, etc.

Si els habitants, usuaris d'aquests espais, i els millors coneixedors de les seves necessitats, potencialitats i mancances, ens fem partíceps de les transformacions que s'hi plantegen, els resultats són molt més satisfactoris per tots.

 

 

_continguts

qui i com es gestionen les ciutats

 

Expliquem qui intervé en les transformacions urbanes a través de diagrames que mostren els diferents agents que prenen, idealment, les decisions de ciutat:

 

- Ajuntament: gestió pública per l’interès comú

- Persones: habitants o usuaris de la ciutat

- Tècnics: Arquitectes urbanistes + altres disciplines

 

Durant el taller, també exposem com treballem els tècnics (arquitectes), quina formació tenim, quin rol assumim dins l’engranatge de les transformacions i quines eines fem servir; donem a conèixer la professió per tal que els estudiants tinguin més informació a l'hora d’encarar el seu futur professional.

 


TRANSFORMACIONS TRANSFORMADORES

 

A partir de tres casos reals, en els quals les persones han estat protagonistes, posem en ordre els coneixements adquirits i corroborem que hi ha maneres diverses de participar en les transformacions de ciutat. Els casos que expliquem amb més detall són:

 

- “Esto no es un solar”, programa d’ocupació debuits urbans, Saragossa.

- Procés participatiu per a la Plaça Joan Miró,Montornès del Vallès.

- Procés de remodelació urbana del Barri del Bon Pastor, Barcelona.

 

 

_APLICACIÓ

TRANSFORMAR EL NOSTRE ENTORN

 

Treballem sobre l’entorn immediat dels nois i noies; l’illa que ocupa l’institut. Fem un taller participatiu en grups reduïts amb l’objectiu de desenvolupar l’esperit crític i instigar la implicació dels nois i noies amb el seu entorn.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

bottom of page