top of page
Arquitecta-Urbanista
- infància, espai públic i urbanisme participatiu - 

Nascuda l’any 1986 a Sabadell. Sóc arquitecta des de 2010, per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, amb un quadrimestre d’ERASMUS a la universitat de Chalmers, a Goteborg (Suècia). He fet el màster oficial de recerca en Urbanisme a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Recentment he participat a les Jornades Internacionals d’Infància i espai públic organitzades per Rosa Sensat i Urbanitas.

A nivell professional, al llarg de la carrera vaig estar treballant en diferents despatxos d’arquitectura. Durant el període 2009-2012 vaig col·laborar amb Urbamed, despatx de Sabadell dedicat bàsicament a l’urbanisme i, posteriorment, vaig estar treballant a la universitat per un projecte de recerca sobre mercats alimentaris. Actualment col·laboro amb TESEU, un altre despatx d’urbanisme de Sabadell, i amb l’equip de Pla Estel, dedicat a la participació ciutadana; d’altra banda, des de l’any 2012 codirigeixo i desenvolupo part del projecte Urbanins, juntament amb els meus companys.

Les meves experiències de treball amb infants més assimilables a Urbanins, són els anys de vinculació amb el Grup d’Esplai La Ganyota de la UES, a Sabadell (2003-2006). La professió de la mare, mestra, considero que també ha estat un important avantatge pel coneixement base de l’ofici en general i pel desenvolupament del taller.

bottom of page