top of page
Geògraf-Urbanista
- camins escolars i mobilitat sostenible - 

Vaig néixer a Sabadell l’any 1968. Doctorat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, estic especialitzat en la Geografia urbana i particularment en les temàtiques que giren al voltant de l’espai públic, la mobilitat activa i els col·lectius vulnerables de la mobilitat, especialment els infants.

 

L’aproximació a aquestes temàtiques l’he realitzat tant des de l’àmbit acadèmic com professional però també des de l’activisme compromès.

 

La vessant acadèmica l’he desenvolupat fonamentalment a la UAB on sóc professor associat al Departament de Geografia i en el que, d’una banda, imparteixo docència sobre ordenació del territori, espai públic i mobilitat i, d’una altra, he participat i participo en diversos projectes de recerca sobretot en el marc del Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el Grup d’Estudis de Geografia Econòmica.

 

A nivell professional he treballat especialment en els camps de l’urbanisme i la mobilitat desenvolupant estudis diversos tant per a institucions públiques, com l’Ajuntament o la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Dirección General de Tráfico o ajuntaments diversos, com per a l‘empresa privada.

 

Una part important de la meva activitat professional està vinculada al desenvolupament d’estudis i projectes de Camins escolars assessorant institucions tant de l’àmbit local com supralocal. Juntament amb altres professionals d’aquest àmbit sóc membre del Grupo de Infancia y Movilidad del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) que reuneix especialistes de tot l’estat.

 

Paral·lelament a aquestes tasques professionals també desenvolupo una intensa activitat en l’àmbit de l’activisme participatiu col·laborant amb col·lectius i entitats que promouen una transformació de l’espai públic en el que les persones, i particularment els infants, vagin prenent el protagonisme. Aquesta tasca la realitzo ja sigui impartint cursos, seminaris o conferències, mitjançant la publicació d’articles de divulgació i participant directament en projectes de transformació.

 

Si alguna cosa he après amb tots aquests anys d’experiència realitzant estudis i projectes de Camins escolars és que per tal que aquests siguin exitosos cal abordar-los des d’una perspectiva hol·lística multiplicant els àmbits d’intervenció i apostant fort per la participació ciutadana, especialment la dels propis infants. Aquesta és l’aproximació que proposem des d’Urbanins.

 

En aquest enllaç podeu trobar informació més detallada sobre la meva trajectòria vital.

bottom of page